Уведомление относно  прилагането  изискванията на регламент (ЕС) 679/2016  - Защита на личните данни   от ФАТ ЕООД при използването на сайта  www.fat-bg.com

Уважаеми клиенти,
ФАТ ЕООД приема  сериозно  защитата на личната информация във връзка с Регламент ( ЕС) 679/2016 и полага много  усилия, за да осигури тази защита.

Това уведомление обяснява как  и защо ФАТ ЕООД  събира и и обработва лични данни, които идентифицират  физически лица -  крайни клиенти или такива, представляващи или действащи от името на юридически лица, с които „ФАТ ЕООД ‘“  е във връзка по повод  сключването и изпълнението на договор. Конкретният договор, във връзка с който се дава това уведомление за  събирането и обработването  на лични данни  е поръчката, направена през сайта на ФАТ ЕООД -  www.fat-bg.com

1.Кой обработва Личните данни?

„ФАТ ЕООД”  с  ЕИК: 115766689,  със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 138,  office_bg@fat-bg.com, tel +359 2 67 22 30  събира и  обработва Личните данни като Администратор на лични данни.

2. Какви Лични данни  събираме и  обработваме?

Във връзка със сключване и изпълнение на Договора / поръчката ФАТ ЕООД събира и  обработва следните групи Лични данни:

3. За какви цели събираме и обработваме Личните данни?

ФАТ ЕООД събира и обработва  обработва Личните данни на Лицето във връзка с изпълнение на своите задължения по договора, в случая  изпълнението и доставката  на направената от лицето поръчка. Конкретните цели, за които  събираме и обработваме личните данни са:

4. Как съхраняваме и обработваме Личните данни?

ФАТ ЕООД съхранява Личните данни за Лицето в електронна форма и на хартия. Освен това, ФАТ ЕООД поддържа база данни с Личните данни на Лицето в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на документооборота във връзка със законовите изисквания на Р България. Достъп до Личните данни, които обработва ФАТ ЕООД  имат само тези служители на ФАТ, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.
Обработването на Лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаване. ФАТ ЕООД използва повечето от тези форми на обработване на Лични данни.

5 .За какъв срок съхраняваме Личните данни

ФАТ ЕООД съхранява Личните данни на Лицето  в законоустановените срокове

6. С кого споделяме Личните данни? Предоставяме ли ги в трети страни?

ФАТ ЕООД  споделя Лични данни на Лицето с  други дружества, които на база договорни отношения с ФАТ и/или законови изисквания обработват личните данни на лицата.
ФАТ ЕООД  не предоставя Лични данни на Лицето на други администратори или обработващи данните. Други администратори нямат достъп до Личните данни на Лицето, освен ако не разполагат с това право по закон.

7. Възможно ли е допълнително разкриване на Личните данни?

Личните данни могат да бъдат разкрити от ОМВ, при условие че това е позволено от закона, във връзка с
корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на
преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на ФАТ ЕООД  или
свързаните с него юридически лица.

8. . Защитени ли са Личните данни?

ФАТ ЕООД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на
Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу
тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки
имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни.

9.  Какви са права на Лицето във връзка със защитата на Личните данни?

При условията на закона, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни:
(i) право на достъп;
(ii) право на коригиране;
(iii) право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
(iv) право на ограничаване на обработването;
(v) право на преносимост на данните;
(vi) право на възражение;
(vii) право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

FAT-BG.COM Ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.

 

Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране / използване на ”бисквитки“ ( cookies)

„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата FAT-BG.COM. ФАТ ЕООД използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашият сайт, с цел по-бързото Ви иденфициране, като например спестяване попълването на личните данни всеки път, когато заявявате поръчка.
Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт. Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google"). Google Analytics използва конкретна cookies, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Как да забраните, разрешите или изтриете бисквитки в настройките на браузъра, който използвате

В следващия материал се описва стъпка по стъпка инструкции за това как да изтриете всички бисквитки от:

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Сафари

Освен да изтриете бисквитките от вашия уеб браузър, този материал също така ви учи как да забраните бисквитките на браузъра, така че те не могат да бъдат генерирани в първото място. Също така ще научите в кои ситуации бисквитките трябва да се съхраняват за поддръжка и когато Деактивирането им ще бъде мъдър подход.

Какво са бисквитки?

Кратък отговор ще бъде, бисквитките са малки файлове, съхранявани вътре в компютъра, за да подобрите сърфирането. Бисквитките съдържат информация за сайтовете, които посещавате, и операционната система се отнася ги всеки път, когато се опитате да преразгледа уеб сайт, уеб страницата се отваря сравнително по-бързо.

Общото погрешно схващане за "бисквитките" е, че те са вредни за компютъра, но истината е друго. Много бисквитки, че автентични и реномирани сайтове запишете на вашия локален твърд диск са безвредни също запазват своята информация за удостоверяване, която елиминира нуждата от повторно влизане вход идентификационни данни докато подписването-в на сайта – понякога в рамките на определен срок (сесия).

Обаче има няколко бисквитки, които събират ваши лични данни, ги прехвърлят към трети страни доставчици или продавачи а след това тези организации/групи да ви изпраща рекламни писма от време на време с или без вашето изрично/подразбиращо се съгласие. Такива бисквитки се съхраняват на вашия компютър от нежелани реклами или изскачащи прозорци, които се появяват, когато посещавате други сайтове.

Подробна процес колко бисквитки се съхраняват на вашия компютър и как те работят е даден по-долу:

• Отваряне на уеб страница на вашия уеб браузър.

• Отворената интернет страница прехвърля исканата информация на вашия компютър с бисквитки.

SystemDrive%\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies' папка.

Забележка: Това се случва дори когато нежелан реклама изскачащи прозорци на вашия компютър екран, докато сърфирате в интернет.

• Дори и след затваряне на уеб браузъра, бисквитки остават съхранени в мастен твърд disk карам.

• Когато се опитвате да отворите уеб сайта отново (дори и след известно време), операционната система се отнася до записаните бисквитки, изглежда за необходимата информация и отваря web страницата директно, без забавяне.

Типове бисквитки

Има два вида бисквитки:

Бисквитки – тези бисквитки се предават на вашия компютър от уеб сайтове, автентични и реномирани и помогне за подобряване сърфирането опит чрез отваряне на вече посетените сайтове сравнително по-бързо и чрез временно записване си за вход пълномощията локално за да спестите време.

Бисквитки от трети лица – тези бисквитки се записват автоматично на вашия компютър без вашето съгласие (както е случаят с бисквитки на първи страни), но вместо да бъдат полезни за вас, такива бисквитки събира вашата лична информация, като вашите данни за контакт като имейл адрес, номер за контакт и т.н. и ги изпраща на трета страна продавачите, които държа изпращам ви промоционални и рекламни съдържанието с или без вашето съгласие.

Изтриване на бисквитки

Не всички бисквитки са вредни и затова изтриете само бисквитките на трети страни трябва да е достатъчно, когато става въпрос за поддържане на личната ви информация от излагането на неизвестни лица или групи. Въпреки това понякога може да искате да изтриете всички бисквитки от вашия компютър, ако изпитвате проблеми с производителността при преглеждането. Това може да се дължи на остаряла информация, съхранявана в бисквитките, които може да пречат ви от достъп до някои сайтове на очакваните скорост, или ви държи от достъп до сайтове на всички.

Как да изтриете "бисквитките" от браузъра

1 изтриването на бисквитки от Google Chrome

1. Отворете Google Chrome.

2. щракнете върху бутона (бутона с три хоризонтални линии) от горния десен ъгъл на интерфейса.

3. от показания списък щракнете върху Настройки на.

4. от страницата за настройки превъртете надолу и щракнете върху Покажи разширените настройки връзката от дъното.

5. от показаните разширени опции, в раздела поверителност щракнете върху бутона изчистване на данните за сърфирането .

6. от прозореца изчистване на данните за сърфирането , който се появява гарантира, че бисквитки и други сайт и plug-in данни квадратчето е отметнато.

7. по желание Проверете другите отметки, ако е необходимо.

8. накрая щракнете върху бутона изчистване на данните за сърфирането от дъното, за да изтриете бисквитките.

2 изтриване бисквитки от Mozilla Firefox

1. Отворете Mozilla Firefox.

2. щракнете върху бутона (бутона с три хоризонтални линии) от горния десен ъгъл на интерфейса.

3. от показаното меню, щракнете Опции.

4. в полето " Опции " щракнете, за да изберете опцията за поверителност от върха.

5. от показаните интерфейс, от по секцията Хронология щракнете върху Премахване на отделните бисквитки .

6. от прозореца "бисквитки", който се отваря щракнете върху бутона Премахни всички бисквитки от дъното.

7. Затворете всички отворени прозорци и прозорци когато е готово.

3 изтриване на бисквитки от Internet Explorer

1. Отворете Internet Explorer.

2. щракнете върху опцията за инструменти от горния десен ъгъл на отворен интерфейс.

3. форма показва менюто, щракнете върху Опции за интернет.

4. в полето отвори Интернет опции уверете, че сте в раздела Общи .

5. от по секцията Хронология на преглеждането щракнете върху бутона Изтрий .

6. в полето Изтриване на хронологията на браузъра се уверете, че е отметнато квадратчето бисквитки .

7. по желание Поставете или премахнете останалите квадратчета, както е необходимо.

8. накрая щракнете върху бутона Изтриване , за да премахнете бисквитките от Internet Explorer.

4 Зачеркване бисквит от сафари

1. Отворете уеб браузъра Safari.

2. след отваряне, щракнете върху менюто Safari от върха.

3. от показания списък щракнете върху предпочитания.

4. отидете на опцията за поверителност .

5. щракнете върху бутона Премахни всички данни за сайта .

6. в полето показвани потвърждение щракнете върху Премахни сега да изтриете "бисквитките" от браузъра.

Как да забраните или разрешите бисквитки в настройките на браузъра

1 блокирането /, позволяващи бисквитки в Google Chrome

1. Следвайте стъпките от 1 до 4, дадени в раздела Изтриване бисквитки от Google Chrome по-горе.

2. от показаните разширени опции на Google Chrome настройки на страницата, под раздела поверителност щракнете върху бутона Настройки за съдържанието .

3. в полето Настройки за съдържанието в секцията "бисквитки" щракнете за да изберете блокиране на сайтове от определяне на всякакви данни радио бутона и в квадратчето блок трети страни бисквитки и данни за сайтове да забраните всички бисквитки от chrome.

4. щракване завършен кога p.p. от do.

5. за да разрешите отново бисквитки, следвайте горните стъпки и щракнете, за да изберете бутона всички локални данни да се определи (препоръчва се) и махнете отметката от блок трети страни бисквитки и данни за сайтове .

6. щракване завършен кога p.p. от do.

2 блокирането /, позволяващи бисквитки в Mozilla Firefox

1. Следвайте стъпките от 1 до 4 от раздела за Изтриване на бисквитки от Mozilla Firefox , обяснено по-горе.

2. след като сте на интерфейса на поверителност , по секцията Хронология щракнете за разгръщане на Firefox ще капка-голо възвишение списък.

3. от наличните опции щракнете върху Използвайте потребителски настройки за история.

4. от показаните потребителски опции махнете отметката от бисквитки от сайтове да забраните всички бисквитки в Mozilla Firefox.

5. натиснете OK , за да запишете промените.

6. за да разрешите отново бисквитки, следвайте горните стъпки и изберете опцията за помня история от Firefox ще капка-голо възвишение списък под секцията в историята , когато в стъпка 3.

7. щракнете върху OK , за да запишете промените.

3 блокирането /, позволяващи бисквитки в Internet Explorer

1. Следвайте стъпките от 1 до 3 от раздела за Изтриване на бисквитки от Internet Explorer , дадени по-горе.

2. след като сте в полето Опции за интернет , отидете на раздела поверителност .

3. по секцията Настройки преместете вертикални плъзгача в началото, докато Блокирай всички бисквитки информация се показва и щракнете върху OK.

4. за да разрешите отново бисквитки, преместете плъзгача обратно на средно (или всеки друг маркер, ако е необходимо) и щракнете върху OK.

4 блокирането /, позволяващи бисквитките в Safari

1. Следвайте стъпките от 1 до 4 от раздела за Изтриване на бисквитки от сафари , обяснено по-горе.

2. след като интерфейс на поверителност е показан, щракнете, за да изберете радио бутона никога , представляващи блок бисквитки и други данни за сайт раздел, за да забраните бисквитките в Safari.

3. за да разрешите отново бисквитки, следвайте инструкциите по-горе и изберете бутона за избор от трети страни и рекламодателите , за когато на стъпка 2.

Забележка: Можете също да щракнете за да изберете бутона винаги , но това така може да изложи вашите лични данни за контакт и други данни на неупълномощени лица или групи.

Бисквитки играят важна роля в ви дава безупречен паса опит. Препоръчително е, че да премахнете или разрешавате или забранявате разумно.